Witamy w Centrum pomocy technicznej

Aby usprawnić żądania pomocy technicznej i lepiej służyć Ci pomocą, korzystamy z systemu zgłoszeń pomocy technicznej. 

Każde żądanie pomocy technicznej ma przypisany unikalny numer zgłoszenia, którego można użyć do śledzenia postępów i odpowiedzi online.
W celach informacyjnych udostępniamy pełne archiwa i historię wszystkich wniosków o wsparcie.
Do przesłania zgłoszenia wymagany jest prawidłowy adres e-mail.